سایت های مرتبط
 
 
     
 
     
نتایج مرحله اول المپیادهای علمی
 
با افتخار و اقتدار اعلام می کنیم:
قبولی 154 نفر از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی دو در مرحله اول المپیاد های علمی سال 94-93 مبارک
دم همه بچه های حلی دو گرم