سایت های مرتبط  
     
 
 
دستورالعمل آزمون ورودی رشته
ادبیات و علوم انسانی دبیرستان
سال تجصیلی 95-94
 
 
     
 
 
 
   دریافت گواهینامه پیشرفته هوشمندسازی مدارس  را به خانواده بزرگ علامه حلی 2 تبریک می گوییم
 
 
 
     
 
 
قبولی دانش آموزان دوره دوم دبیرستان علامه حلی در کنکور93
از میان یک کلاس ریاضی(31نفره) و یک کلاس تجربی(11نفره)