سایت های مرتبط
 
 
     
 
     
گل کاری بچه های پایه سوم در امتحانات نهایی
 
بچه های دوره 4 حلی دو بازم گل کاشتند و اقتدار و صلابت علمیشون رو به رخ همه کشیدن
همچنین تبریک به آقا مسعود علوی بخاطر معدل 20
 
     
 
     
کلی دبیر و مشاور مجرب و معروف تو حلی دو