دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
 
  انتخابات شورای دانش آموزی 93