گروه های درسی  

ریاضی

محسن جمالی

محمدقراخانی
مسعود شفایی
امیرحسین گرزی
علی زمانی

محمدحسین سیدصالحی

مجتبی عبدالملکی
سیامک احمدپور

 

 


                  کامپیوتر
رضا سلطانی

ابوالفضل اسدی

نیما رهبردوست
دانیال مهرجردی
یوسف علیزاده

علیرضا محمودی

حامد صالح

محمدرضا ملکی


شیمی
 

سهیل خلجی

مهدیار امانی

محمد مبین حسینی

محمد احسان شاپورگان

محمد حسین امینی

 

 
  کادر المپیاد دبیرستان علامه حلی2  
 
 
  گروه های درسی  

                 فیزیک
بهنام افطاری
یاشار انگوتی

حامدقزوینی
هادی ابوحمزه

کیارش کسائیان

امیر یوسفی

سید ایمان حسینی زوارکی

محمد سبحان اسفندیار

شاهین طلوعی

محمد طهماسبی

مهدی فروزان نژاد

میلاد چراغعلی خانی


                    نجوم
علیرضا محمودی نیا  

شهاب الدین محین

امین حبیبی

سینا رادپور

پارسا جولانی

سید محمد حسینی

امیر پاشا قابوسی

علی عباسی