دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
  المپیاد آزمایشی نجوم  
 
  آزمون های آزمایشی زیست  
 
  جزوات المپیاد ریاضی  
 
  سوالات انتخابی IMC  
 
  سوالات جبر مرحله اول  
 
  سوالات و جوابهای مرحله اول و دوم