دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
  آشنایی با بچه های المپیادکامپیوتر