مشاورین پایه  

سید وحـــــید سید صالحی


کارشناسی ریاضی
مشاور و معلم در مدارس علامه طباطبایی،امام خمینی،سلام ایران زمین

 
   
کانال تلگرام پایه یازدهم
دبیرستان علامه حلی 2
 
 
  مشاورین پایه  
  دانیال کردی


کارشناس ارشد بیومکانیک
دبیر و مشاور مدارس رفاه و تیزهوشان
 
 
  هیئت علمی پایه یازدهم