دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
  دبیرستان علامه حلی دو در یک نگاه  
  • کسب رتبه چهارم در بین کلیه مدارس استعداد درخشان در تعداد قبولی در مرحله دوم المپیادهای کشوری92
  • کسب بالاترین درصد قبولی در مرحله اول المپیاد های کشوری در بین کلیه مدارس استعداد درخشان در دوسال پیاپی
  • کسب بالاترین تعداد قبولی در بین کلیه مداری مناطق 12 تا20 آموزش و پرورش شهر تهران در دوسال پیاپی
  • بالاتر قرار گرفتن از 14 استان در تعداد قبولی های مرحله اول المپیاد های کشوری سال91
  • بالاتر قرار گرفتن از 18 استان در تعداد قبولی های مرحله اول المپیاد های کشوری سال 92

 اi

  • کسب بالاترین تعداد قبولی در مرحله اول مسابقات جهانی ریاضی(IMC) در بین کلیه مدارس استعداد درخشان در دو سال پیاپی
  • کسب بالاترین تعداد قبولی در مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی در بین کلیه مدارس شهر تهران
  • کسب رتبه اول در امتحانات نهایی سال سوم با میانگین معدل18.70 در سال92
  • کسب تندیس مسابقات کشوری خوارزمی
 
  افتخارات  

 
  نتایج مرحله اول المپیادهای علمی  
با افتخار و اقتدار اعلام می کنیم:
قبولی 154 نفر از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی دو در مرحله اول المپیاد های علمی سال 94-93 مبارک
دم همه بچه های حلی دو گرم