دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
 
   
 
  فرهنگي  

 
  اعلام نتايج بيست و دومين كنگره قرآني  
بيست و دومين كنگره قرآني مدارس استعدادهاي درخشان تهران كه پنجشنبه گذشته، پنجم ارديبهشت‌ماه آغاز شده بود، با اعلام نفرات برتر رسماً پايان يافت.

یادآور مي‌شود، بيست و دومين كنگره قرآني مدارس استعداهاي درخشان با حضور 19تيم مختلف از مدارس پسرانه راهنمايي و دبيرستان‌هاي استعدادهاي درخشان تهران برگزار شد.
در پايان برگزاري اين مسابقات 37 نفر در مقطع راهنمايي و 41 نفر در مقطع دبيرستان به مرحله كشوري مسابقات قرآني راه پيدا كردند.

اسامي نفرات برگزيدة مرحلة مياني (= انتخابي)

نام خانوادگی

نام

پاية تحصيلي

رشته

رتبه

فروزان نژاد

مهدی

دوم

حفظ قرآن کریم

سوم

حسنوند

همایون

دوم

حفظ ويژة قرآن کریم

پنجم

عبدالرحیمی

علی

سوم

قرائت قرآن کریم

دوم

عبدالهی

محسن

دوم

قرائت قرآن کریم

چهارم

باقری

محمد

اول

معارف قرآن كريم

هشتم

دریاباری

سید محمد هادی

دوم

معارف قرآن كريم

یازدهم

فتحی

محمد

دوم

معارف قرآن كريم

شانزدهم

گرانی

محمدهادی

دوم

معارف قرآن كريم