دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
   

شماره حساب دبیرستان علامه حلی 2  (  دوره دوم )

0220127340007

بانک ملی شعبه

میدان هرندی کد 148 به نام

دبیرستان علامه حلی 2

تلفن امور مالی:   55359465

  تلفن معاونت  : 55331331

آدرس سایت: www.Allamehelli2.ir   
 
  آدرس ما  
 
  ارتباط با مدير سايت  
گیرنده
 
  ادرس