دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
  هوشمند سازي  
  1. سيستم هوشمند مشاوره تحصيلي
  2. سيستم مديريت آزمون آزمون يار
  3. تجهيز كلاس هاي درس به تخته هوشمند
  4. تجهيز كلاس هاي درس به ويدئو پروژكتور و صفحه نمايش
  5. وب سايت به روز دبيرستان
  6. تجهيز سايت هاي اداري و كلاس هاي درس به اينترنت پر سرعت بی سیم
 
 
  تاریخچه