دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
 
  اردوی دانش آموزان به پیست کارتینگ پرند