دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
 
  مدال آوران سالهای90تا93حلی دو  
 
  دانش آموزان پذیرفته شده در مرحله دوم المپیادسال92  

 
  مقام سوم جشنواره خوارزمی  


فرهاد کمرئی
برنده تندیس جشنواره جوان خوارزمی