دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
 
  گروه هندسه  

یوسف قائمی
حسین غفاری
حمیدرضا حقگو
رسول محسنی منش
حمیدرضا غندالی

علیرضا نصرالهی