دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
 
  گروه فیزیک  

محسن قرقچیان
جعفر شریف اوغلی
هادی ابوحمزه
پیمان اکبری
یاشار انگوتی
شمسایی
حمیدرضا مرادی