دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
   

مشخصات دانش آموز